Audyt Google Ads

Google Ads to złożony i wciąż zmieniający się system reklamowy, którego obsługa wymaga dogłębnej wiedzy i doświadczenia. Nawet najbardziej doświadczonym specjalistom mogą przydarzyć się błędy wynikające z omyłki, przeoczenia lub rutyny.

Audyt Google Ads umożliwia sprawdzenie, czy wszystkie jego funkcje wykorzystywane są właściwie.

Dla kogo? Audyt jest przeznaczony dla każdej firmy korzystającej z systemu Google Ads. Nie ma znaczenia, czy reklamy w Google obsługuje wewnętrzny zespół, niezależny specjalista czy agencja.

Na czym to polega? Nasz audyt to nie tylko weryfikacja prawidłowości konfiguracji czy poprawności mierzenia skuteczności, ale przede wszystkim dogłębna analiza roli reklam Google w realizacji celów biznesowych. Wskazujemy błędy i niedociągnięcia, identyfikujemy nieefektywności i utracone możliwości.

Co uzyskasz? Wynikiem audytu jest ocena jakości prowadzonych kampanii oraz zalecenia wprowadzenia określonych poprawek i modyfikacji. Przedstawiamy je w formie dokumentu lub prezentacji. Zmiany te możesz następnie wprowadzić samodzielnie, z obsługującą Twoje kampanie agencją lub z naszą pomocą.

Jaki jest koszt audytu? Przed złożeniem oferty poprosimy o dostęp do konta reklamowego Google, a także Analytics, by wstępnie ocenić jakość prowadzonych działań, czasochłonność badania i zasadność jego przeprowadzenia w określonych obszarach. Uzgadniamy też wstępnie oczekiwania Klienta i jego cele biznesowe. Ta wstępna analiza jest przeprowadzana bezpłatnie i bez zobowiązań, a w jej wyniku przedstawiamy wycenę.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Audyt PPC/Performance

Uzyskanie pełnego obrazu efektywności działań reklamowych wymaga przeanalizowania współdziałania wszystkich kanałów marketingowych. Jako rozszerzenie audytu Google Ads oferujemy analizę skuteczności wszystkich źródeł ruchu:

  • audyt Facebook Ads i innych systemów PPC
  • badanie programów partnerskich (afiliacji), w szczególności pod kątem ewentualnych nadużyć
  • ocenę poprawności stosowanych KPI i modelu atrybucji
  • analizę współdziałania i kanibalizacji kanałów reklamowych i źródeł organicznych (bezpłatnych)
  • audyt SEO

W wyniku audytu formułujemy zalecenia, które pozwolą na zwiększenie efektywności wykorzystania budżetu marketingowego. Inwestycja w audyt może się zwrócić bardzo szybko!

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Zdjęcie wydrukowanego katalogu informacyjnego na temat Audytu kampanii Adwords autorstwa Adequate Interactive Boutique

Adequate - Agencja interaktywna

Adres:
ul. Zygmunta Słomińskiego 15/59
00-195 Warszawa
Telefon:
(+48) 22 299 50 28

Sprawdź naszą Politykę Prywatności. Są tam WAŻNE INFORMACJE o używanych tu cookies i przetwarzaniu Twoich danych.