RSS
2023/06/06 14:56

Wykluczające listy odbiorców w kampaniach Performance Max

Kampanie Performance Max obecnie nie umożliwiają wprost dodawania wykluczających list odbiorców. Jest jednak sposób, aby de facto takie listy stworzyć.

W tym celu należy wykorzystać funkcję optymalizacji kampanii pod kątem pozyskiwania nowych klientów, w opcji “Ustalanie stawek tylko dla nowych klientów” w sekcji Ustawień kampanii:

Daną listę odbiorców należy wybrać jako listę klientów:

Dzięki temu algorytm będzie unikał wyświetlania się osobom z tejże listy odbiorców.

Google zastrzega, że reklamy mogą wyświetlać się obecnym klientom, jeśli będzie to wynikało z ograniczeń technologii lub prywatności, ale dokładnie to samo dotyczy wszystkich list odbiorców.Author

Witold Wrodarczyk

CEO, Adequate Interactive Boutique Google Ads & Analytics Certified Facebook Blueprint Certified Facebook Marketing Consultant

Adequate - Interactive boutique

Address:
ul. Zygmunta Słomińskiego 15/59
00-195 Warszawa
Phone:
(+48) 22 299 50 28

Read our Privacy Policy including IMPORTANT INFORMATION about cookies we use here and how we process your data.