RSS
2015/12/23 09:59

Rok mobile minął niepostrzeżenie

W roku 2015 na kontach większości klientów odnotowaliśmy skokowy wzrost ruchu mobilnego.

Ruch mobilny wzrastał stopniowo od początku wejścia Internetu do telefonów komórkowych. Po wyjściu ze ślepej uliczki, jaką była technologia WAP, dzięki stworzeniu iPhone, a następnie innych wzorowanych na nim smartfonów, Internet komórkowy z roku na rok odnotowuje wzrosty. Jednak chociaż procentowo wzrosty były imponujące, to mimo ogłaszania kolejnych lat “Rokiem Mobile”, ruch mobilny wciąż miał w Polsce zaledwie kilkuprocentowy udział w całości ruchu stron www. Przez analogię do rynków zagranicznych spodziewaliśmy się jednak, że udział ten będzie istotnie rósł, wraz ze wzrostem dostępu do smartfonów i internetu mobilnego.

W drugiej połowie roku 2014 zaczęliśmy obserwować przekraczanie bariery kilkunastoprocentowego udziału ruchu mobilnego. Liczby te są rzecz jasna różne dla różnych witryn, zależy to od specyfiki branży, a także od struktury działań marketingowych prowadzonych przez firmy.

 

udzial ruchu mobilnego

 

Obecnie, pod koniec roku 2015, zdarza się, że ruch mobilny wielu witryn już przekracza ruch z komputerów i laptopów.

Wciąż daleko nam do rynków azjatyckich, gdzie ruch komórkowy jest dominujący. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja ta wynika ze stosunkowo niewielkiego dostępu do komputerów na tych rynkach, dlatego analogii powinniśmy szukać raczej w Europie i w USA.

Najczęściej przywoływanymi przyczynami skokowego wzrostu ruchu mobile w Polsce jest spadek cen i powszechność dostępu do smartfonów oraz szybkiej transmisji danych przez sieć komórkową.

Warto zwrócić uwagę również na rozwój technologii RWD i jej coraz większą dostępność, co spowodowało, że coraz większa liczba stron w Polsce została dostosowana do potrzeb użytkowników mobilnych. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności witryn, w szczególności dokonywanie zakupów przez smartfony stało się łatwiejsze i nie wymaga już wysokich sprawności manualnych i anielskiej cierpliwości. To z kolei zaczęło wpływać na przyzwyczajenia użytkowników, którzy coraz chętniej konwertują na urządzeniach mobilnych.

Wyższa konwersyjność ruchu mobilnego zachęciła reklamodawców do zwiększania nakładów na kampanie mobilne, co spowodowało dalszy wzrost ruchu w tym segmencie. Dotychczas mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją, gdzie mimo istotnego potencjału ruchu mobilnego, inwestycje w promocję tego kanału były często ograniczane gdyż “nie zwracały się” w konwersjach, a dane o wspomaganiu konwersji na komputerach przez ruch mobilny nie były przekonujące dla bardziej zachowawczych marketerów.

O tym zjawisku wspominamy w artykule Mobilne podsumowanie roku na portalu Mobileclick.pl, gdzie przytoczonych jest wiele innych ciekawych opinii ekspertów branży marketingu online.Autor

Witold Wrodarczyk

CEO, Adequate Interactive Boutique Google Ads & Analytics Certified Facebook Blueprint Certified Facebook Marketing Consultant

Adequate - Agencja interaktywna

Adres:
ul. Zygmunta Słomińskiego 15/59
00-195 Warszawa
Telefon:
(+48) 22 299 50 28

Sprawdź naszą Politykę Prywatności. Są tam WAŻNE INFORMACJE o używanych tu cookies i przetwarzaniu Twoich danych.