RSS
2012/03/13 12:19

Niekonwencjonalna metoda windykacji – przez Google

Jest wiele sposobów na niepłacących dłużników: droga sądowa, wpisy w rejestrach dłużników (biurach informacji gospodarczej), wystawienie długu na sprzedaż. Firmy, które “systemowo” nie płacą lub opóźniają spłatę długu, nauczyły się dobrze “żonglować” należnościami, spłacając je w ostatnim momencie przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jak również licząc na to, że potencjalny kontrahent nie sprawdzi wiarygodności firmy w biurze informacji gospodarczej.

Rzadko wykorzystywaną, a jednocześnie dającą dużą rękojmię skuteczności jest reklama w Google.

Wiemy, że często poszukiwanie strony internetowej firmy lub innych informacji o niej rozpoczynamy od wpisania jej nazwy do wyszukiwarki. A co, jeśli po wpisaniu nazwy firmy, pierwszy link, na który się natkniemy, to ogłoszenie o sprzedaży niespłaconej przez tę firmę wierzytelności?

Jeśli firma liczy, że w miejsce dostawcy, który z powodu opóźnień w płatności zerwał współpracę, uda się jej znaleźć nowego – teraz będzie to znacznie trudniejsze. Jedynym sposobem usunięcia niewygodnego ogłoszenia, niemalże “napisanego na billboardzie postawionym przed siedzibą firmy”, jest szybkie spłacenie długu.

Informację tę mogą również przeczytać klienci dłużnika, którzy mogliby być zainteresowani kupieniem długu w celu kompensaty. Jeśli ktoś jest winien tej firmie pieniądze, kupując dług za np. 1/2 ceny, będzie mógł tym długiem “zapłacić” i zaoszczędzić sporą sumę.

 

AIM Polska

 

Można również wywierać nacisk na członków zarządu firmy, jeśli przy wyszukiwaniu ich nazwisk w Internecie będzie pojawiała się informacja o sprzedaży wierzytelności firmy, której są członkami zarządu. Informacje o nazwiskach członków zarządu firm są jawne i publicznie dostępne, więc publikacja tych danych nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania (czyli np. przez publiczne ogłoszenie) dozwolone jest  wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. Dlatego istotne jest, aby link reklamowy i strona docelowa nie miały charakteru informacji o wiarygodności kontrahenta, ale ograniczały się do informacji na temat wierzytelności i oferty jej sprzedaży.

UWAGA – Załączona ilustracja pokazuje link do oferty, która była aktualna w dniu publikacji i która może być już nieaktualna, a firma ta mogła już spłacić należność.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Adequate.Autor

Witold Wrodarczyk

CEO, Adequate Interactive Boutique Google Ads & Analytics Certified Facebook Blueprint Certified Facebook Marketing Consultant

Adequate - Agencja interaktywna

Adres:
ul. Zygmunta Słomińskiego 15/59
00-195 Warszawa
Telefon:
(+48) 22 299 50 28

Sprawdź naszą Politykę Prywatności. Są tam WAŻNE INFORMACJE o używanych tu cookies i przetwarzaniu Twoich danych.