RSS
2018/01/02 11:09

Formuły – Czy znasz tę funkcję Edytora AdWords?

Mimo że funkcja formuł (słów ze wzoru, formula words) jest dostępna od wielu lat, jest ona wciąż jedną z najmniej znanych funkcjonalności Edytora Google Ads.

Wykorzystywana jest w narzędziu zastępowania tekstu, służącego do modyfikacji tekstów reklamy, ale też nazw grup reklam czy kampanii. Pozwala nie tylko znaleźć określoną frazę i zastąpić ją inną, ale również seryjnie odnajdywać i zamieniać teksty będące nazwami kampanii, grupy reklam, słów kluczowych itd.

Najłatwiej zrozumieć jej działanie na przykładzie. Sieć serwisów rowerowych prowadzi kampanię skierowaną do użytkowników poszukujących takiej usługi w swoim mieście. Załóżmy, że mamy grupy reklam związane z poszczególnymi miastami o takich właśnie nazwach: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk itd. Aby stworzyć reklamy dla tych grup, można najpierw przygotować reklamę dla jednego z miast, np. Warszawy i umieścić ją w każdej z grup:

Screen przykłady reklamy Google Ads.

Następnie zaznaczamy wszystkie te reklamy i zamieniamy w nich słowo Warszawa na nazwę grupy reklam. Używamy formuły [adgroup]:

Screen edytora Google Ads pokazujący możliwość zastosowania formuły podczas podmiany tekstu w nagłówkach reklam.

 

Po zmianie uzyskujemy reklamy zawierające odpowiednią nazwę miasta w każdej z grup reklam:

 

Screen edytora Google Ads pokazujący rezultat zastosowania formuły przy zmianie treści nagłówków reklam - nazwy miast zostały dostosowane do grup reklam kierowanych na konkretne miasta.

Dostępne formuły:

[account] – nazwa konta
[campaign] – nazwa kampanii
[adgroup] – nazwa grupy reklam
[keyword] – tekst słowa kluczowego
[headline1] – 1. nagłówek reklamy
[headline2] – 2. nagłówek reklamy
[description] – tekst (opis) reklamy
[displayUrl] – tekst wyświetlanego adresu URL
[finalURL] – tekst końcowego adresu URL
[field] – oryginalny tekst pola, które zmieniasz

Służą one do wybierania zarówno słowa, które chcemy podstawić, jak i tego, które chcemy znaleźć w tekście. Dlatego, aby w omawianym przykładzie zamienić nazwy miast (będące nazwami grupy reklam), np. tekstem “Blisko Ciebie”, można również użyć formuły [adgroup]:

Screen edytora Google Ads pokazujący możliwość zastosowania formuł do wyszukiwania konkretnych fraz w treściach reklam, grupach reklam i kampaniach.

Warto zwrócić uwagę na formułę [field]. Pozwala on zastąpić danym tekstem całe pole, które wybieramy w opcji Wykonaj działanie w:

Screen edytora Google Ads pokazujący możliwość wyboru zakresu w jakim ma zadziałać formuła, np. wszystkie pola, nagłówek 1 lub ścieżka 1.

Dlatego jeśli wybierzemy tu opcję Wszystkie odpowiednie pola, to dany tekst zastąpi wszystkie pola reklamy (co najprawdopodobniej nie miałoby sensu).

Więcej przykładów zastosowania tej funkcji w artykule pomocy AdWords na ten temat.

Uwaga – w wersji polskiej pomocy Google Ads są aktualnie błędy, poza brakiem aktualizacji dla potrzeb rozszerzonych reklam tekstowych, jest błąd w tłumaczeniu. Wynika z niego, że narzędzie nie tylko podstawi, ale i dokona odpowiedniej odmiany słów kluczowych. Niestety, to tak nie działa :). Tłumaczenie “formula words” jako “słowa ze wzoru” jest chyba również niezbyt szczęśliwe. W razie wątpliwości jest wersja angielska.

Grafika przedstawiająca błędne tłumaczenie funkcjonalności formuł w polskiej wersji pomocy Google Ads.Autor

Witold Wrodarczyk

CEO, Adequate Interactive Boutique Google Ads & Analytics Certified Facebook Blueprint Certified Facebook Marketing Consultant

Adequate - Agencja interaktywna

Adres:
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Telefon:
(+48) 22 299 50 28

Sprawdź naszą Politykę Prywatności. Są tam WAŻNE INFORMACJE o używanych tu cookies i przetwarzaniu Twoich danych.